Het privacybeleid van Hotel Tropic Park

CARTAGO NOVA, SA vraagt via haar website www.tropic-park.com bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker. De door de Gebruiker verstrekte gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens, eigendom van CARTAGO NOVA, SA, dat zal worden verwerkt om de door de Gebruiker gevraagde diensten te leveren. De Gebruiker geeft toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van de verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor het leveren van de overeengekomen diensten.

De persoonlijke informatie die van geregistreerde klanten wordt verzameld, wordt opgeslagen in een database die eigendom is van CARTAGO NOVA, SA, die de technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen neemt die de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

CARTAGO NOVA, SA zal via haar website de door de Gebruiker verstrekte gegevens intern gebruiken om de Gebruiker op de hoogte te stellen van aanbiedingen en promoties die volgens hem interessant kunnen zijn voor de Gebruiker.

De gebruiker aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven (hotels) van de groep waartoe CARTAGO NOVA, SA behoort, alsook aan anderen waarmee hij samenwerkingsovereenkomsten sluit met als enig doel een betere dienstverlening, met in elk geval respect voor , de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

CARTAGO NOVA, SA zal via haar website cookies gebruiken wanneer de gebruiker de website www.tropic-park.com bezoekt. Cookies worden alleen gekoppeld aan een anonieme Gebruiker en zijn computer en geven geen referenties waaruit de voor- en achternaam van de Gebruiker kan worden afgeleid. Dankzij cookies is het mogelijk geregistreerde gebruikers te herkennen nadat ze zich voor de eerste keer hebben geregistreerd, zonder dat ze zich bij elk bezoek opnieuw hoeven te registreren om toegang te krijgen tot de gebieden en diensten die exclusief voor hen zijn gereserveerd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door de overeenkomstige optie in zijn browserprogramma te selecteren.

Elke geregistreerde gebruiker kan op elk moment het recht uitoefenen op toegang, rectificatie en, indien van toepassing, annulering van zijn persoonlijke gegevens die op de website www.tropic-park.com zijn verstrekt, door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan CARTAGO NOVA, SA, Paseo Marítimo , 68, Malgrat de Mar, 08380 Barcelona (Spanje), deze mededeling kan ook worden gedaan door een e-mail te sturen naar het adres: info@tropic-park.com.