Wettelijke waarschuwing van Hotel Tropic Park

CARTAGO NOVA, SA kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit het onjuiste, ongepaste of illegale gebruik van de informatie op de website https://www.tropic-park.com/

Binnen de wettelijke grenzen aanvaardt CARTAGO NOVA, SA geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar internetpagina's.

De inhoud en informatie binden CARTAGO NOVA, SA niet, noch vormen ze meningen, adviezen of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts een dienst is die wordt aangeboden voor informatieve en informatieve doeleinden.

De internetpagina van CARTAGO NOVA, SA kan links bevatten naar pagina's van derden waarover CARTAGO NOVA, SA geen controle heeft. Daarom kan CARTAGO NOVA, SA geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op pagina's van derden kan verschijnen.

De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud van deze website zijn het exclusieve eigendom van CARTAGO NOVA, SA of haar licentiegevers. Elke handeling van verzending, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare communicatie moet de uitdrukkelijke toestemming hebben van CARTAGO NOVA, SA

Om toegang te krijgen tot sommige diensten die CARTAGO NOVA, SA via de website aanbiedt, moet u ook enkele persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van Met deze gegevens , informeren wij u dat door het invullen van deze formulieren uw persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van CARTAGO NOVA, SA, om u onze diensten te kunnen verlenen en aanbieden, alsook om u te informeren over verbeteringen van de website. Evenzo informeren wij u over de mogelijkheid om de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, gratis per e-mail naar info@tropic-park.com of op het adres Paseo Marítimo, 68, Malgrat de Mar , 08380 Barcelona (Spanje).