Avís legal de l'Hotel Tropic Park

CARTAGO NOVA, S.A, Passeig Marítim, 68, Malgrat de Mar, 08380 Barcelona (Espanya), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet https://www.tropic-park.com/

Amb els límits establerts en la llei, CARTAGO NOVA, S.A no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a CARTAGO NOVA, S.A, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet d'CARTAGO NOVA, S.A pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que CARTAGO NOVA, S.A no pot controlar. Per tant, CARTAGO NOVA, S.A no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CARTAGO NOVA, S.A o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CARTAGO NOVA, S.A.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que CARTAGO NOVA, S.A ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de CARTAGO NOVA, S.A, amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@tropic-park.com o en l'adreça Passeig Marítim, 68, Malgrat de Mar, 08380 Barcelona (Espanya).